Resultater fra kvartalregnskapene

 

Konsern (mill. kr) 4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv 
  2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019
Renteinntekter 1.047 973 958 939 945 972 1.031 1.250 1.235
Rentekostnader 324 266 260 271 258 277 365 540 539
Netto renteinntekter 723 707 698 668 688 695 666 710 697
Provisjonsinntekter 404 405 400 374 393 399 316 335 342
Provisjonskostnader 55 54 48 51 54 50 44 47 38
Andre driftsinntekter 322 272 395 468 399 277 323 271 255
Netto provisjons- og andre inntekter 671 623 748 790 738 625 595 558 559
Utbytte 1 1 17 4 27 2 2 8 1
Netto resultat fra eierinteresser 186 179 212 128 117 170 177 217 8
Netto resultat fra finansielle instrumenter 32 68 42 158 53 32 269 -124 8
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 219 248 270 289 197 205 448 101 17
Sum inntekter 1.613 1.578 1.716 1.748 1.622 1.525 1.709 1.369 1.272
Personalkostnader 463 423 465 531 553 415 445 438 393
Andre driftskostnader 302 275 269 265 271 261 254 268 305
Sum driftskostnader 765 698 735 796 824 675 699 706 699
Resultat før tap 848 880 981 952 798 850 1.010 663 574
Tap på utlån, garantier m.v. 32 31 39 59 242 231 170 308 103
Resultat før skatt  816 849 942 893 556 619 840 355 471
Skattekostnad 112 175 191 131 105 102 124 69 123
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -0 1 4 6 -0 2 3 4 -1
Periodens resultat 703 675 755 768 450 519 719 290 346

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN