Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. mars 2019 til 31. mars 2021

 Kurs-2021-Q1-NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. jan 2019)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MIN 1. jan 2019)

Omsetningsstatistikk

1. april 2020 til 31. mars 2021

MING-2021-Q1-NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

 

20 største eiere pr. 31.03.2021 Antall  Andel 
State Street Bank and Trust Comp (nominee) 4.245.154 3,27 %
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
VPF Odin Norge 3.342.919 2,57 %
VPF Alfred Berg Gambak 2.889.914 2,23 %
Danske Invest Norske aksjer institusjon II 2.863.847 2,21 %
VPF Nordea Norge 2.739.844 2,11 %
VPF Pareto Aksje Norge 2.569.766 1,98 %
State Street Bank and Trust Comp (nominee) 2.112.844 1,63 %
J. P. Morgan Chase Bank, N.A., London (nominee) 2.038.996 1,57 %
Forsvarets personellservice 1.942.946 1,50 %
Morgan Stanley & Co. International 1.940.689 1,49 %
VPF Eika Egenkapitalbevis 1.935.968 1,49 %
Pareto Invest AS 1.811.807 1,40 %
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (nominee) 1.564.474 1,20 %
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (nominee) 1.521.185 1,17 %
VPF Nordea kapital 1.390.601 1,07 %
MP pensjon PK 1.352.771 1,04 %
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (nominee) 1.329.700 1,02 %
VPF Nordea avkastning 1.249.111 0,96 %
Danske Invest Norske aksjer institusjon 1.244.975 0,96 %
Sum for de 20 største eiere 44.052.902 33,93 %
Øvrige eiere 85.783.541 66,07 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

 

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at omlag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at omlag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN