Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

 

Konsern (mill. kr) 3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv 
  2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 1) 12,4% 14,3% 14,8% 8,9% 10,5% 15,1% 5,7% 7,1% 10,2%
Kostnadsprosent 1) 44 % 43 % 46 % 51 % 45 % 41 % 52 % 56 % 50 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 143.972 141.935 137.471 134.648 133.640 130.627 127.272 126.277 123.967
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 191.976 189.015 185.342 182.801 179.423 175.100 170.771 167.777 165.380
Innskudd fra kunder 109.691 110.133 102.390 97.529 95.391 94.289 88.152 85.917 83.641
Forvaltningskapital 200.124 200.426 193.822 187.912 186.900 190.484 185.182 166.662 166.475
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 200.275 197.124 190.867 187.406 188.692 187.833 175.922 166.569 166.882
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt i kvartalet 1) 1,6 % 2,0 % 1,4 % 1,9 % 2,5 % 2,5 % 1,8 % 1,4 % 1,1 %
Innskuddsvekst i kvartalet -0,4 % 7,6 % 5,0 % 2,2 % 1,2 % 7,0 % 2,6 % 2,7 % -3,4 %
                   
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån, annualisert 1) 0,07 % 0,08 % 0,13 % 0,54 % 0,52 % 0,39 % 0,73 % 0,25 % 0,17 %
Trinn 3 i prosent av brutto utlån 1,80 % 1,87 % 1,66 % 1,23 % 1,30 % 1,35 % 1,39 % 1,26 % 1,28 %
                   
                   
Soliditet 2)                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 18,1 % 18,3 % 18,0 % 18,3 % 17,6 % 17,2 % 16,3 % 17,2 % 15,1 %
Kjernekapitalprosent  19,7 % 20,0 % 19,7 % 20,0 % 19,2 % 18,9 % 18,0 % 19,3 % 16,7 %
Kapitaldekningsprosent  21,8 % 22,2 % 21,9 % 22,3 % 21,4 % 21,1 % 20,1 % 21,6 % 18,9 %
Kjernekapital 19.265 19.011 18.636 18.636 18.290 18.182 17.792 17.742 17.417
Netto ansvarlig kapital 21.338 21.105 20.741 20.759 20.373 20.266 19.879 19.854 19.765
Likviditetsdekning (LCR) 163 % 184 % 190 % 171 % 140 % 163 % 185 % 148 % 181 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 6,9 % 7,0 % 7,0 % 7,1 % 7,1 % 6,9 % 6,9 % 7,5 % 7,4 %
                   
Egenkapitalbevis (EKB)                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 129,80 119,20 107,40 97,60 84,30 78,30 67,60 100,20 98,50
Antall utstedte bevis (i mill.) 1) 129,39 129,36 129,22 129,39 129,44 129,39 129,22 129,30 129,48
Bokført egenkapital per EKB, i kr 1) 103,57 100,18 96,70 94,71 92,73 90,37 86,85 90,75 89,36
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 1) 3,22 3,51 3,40 1,99 2,35 3,27 1,26 1,60 2,30
Pris / Resultat per EKB (annualisert) 1) 10,09 8,50 7,91 12,28 8,96 5,98 13,46 15,67 10,69
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,25 1,19 1,11 1,03 0,91 0,87 0,78 1,10 1,10
                   
 1) Definert som alternative resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
2) Ikke omarbeidet historikk etter vedtatt revidert forslag til anvendelse av overskudd for 2019  

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN