Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. juli 2019 til 30. juni 2021

 Kurs-2021-Q2-NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. juli 2016)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. juli 2016)

Omsetningsstatistikk

1. juli 2020 til 30. juni 2021

 Volum-NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

 

20 største eiere Antall  Andel 
State Street Bank and Trust Comp 4.065.418 3,13%
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05%
VPF Odin Norge 3.342.919 2,57%
VPF Alfred Berg Gambak 3.098.178 2,39%
Danske Invest Norske aksjer institusjon II. 2.846.114 2,19%
VPF Nordea Norge 2.739.844 2,11%
VPF Pareto aksje Norge 2.619.766 2,02%
State Street Bank and Trust Comp 2.205.541 1,70%
J.P. Morgan Chase Bank, N.A., London 2.054.066 1,58%
VPF Eika Egenkapitalbevis 1.948.968 1,50%
Forsvarets personellservice 1.942.946  1,50%
Pareto Invest AS  1.821.106  1,40%
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.   1.535.950  1,18%
J.P Morgan Bank Luxembourg S.A.   1.424.474  1,10%
MP pensjon PK  1.352.771  1,04%
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.   1.329.700  1,02%
VPF Nordea kapital   1.328.941  1,02%
Spesialfondet Borea utbytte  1.250.762  0,96%
VPF Nordea avkastning   1.249.111  0,96%
Danske Invest Norske aksjer institusjon   1.244.975 0,96%
Sum for de 20 største eiere  43.366.941 33,40%
Øvrige eiere  86.469.502 66,60%
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk
SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at om lag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at om lag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN