Resultater fra kvartalsregnskapene

 

 

Konsern (mill. kr) 3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv 
  2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019
Renteinntekter 973 958 939 945 972 1.031 1.250 1.235 1.190
Rentekostnader 266 260 271 258 277 365 540 539 512
Netto renteinntekter 707 698 668 688 695 666 710 697 678
Provisjonsinntekter 405 400 374 393 399 316 335 342 352
Provisjonskostnader 54 48 51 54 50 44 47 38 45
Andre driftsinntekter 272 395 468 399 277 323 271 255 235
Netto provisjons- og andre inntekter 623 748 790 738 625 595 558 559 541
Utbytte 1 17 4 27 2 2 8 1 1
Netto resultat fra eierinteresser 179 212 128 117 170 177 217 8 85
Netto resultat fra finansielle instrumenter 68 42 158 53 32 269 -124 8 35
Netto avk. på finansielle investeringer 248 270 289 197 205 448 101 17 121
Sum inntekter 1.578 1.716 1.748 1.622 1.525 1.709 1.369 1.272 1.341
Personalkostnader 423 465 531 553 415 445 438 393 398
Andre driftskostnader 275 269 265 271 261 254 268 305 266
Sum driftskostnader 698 735 796 824 675 699 706 699 664
Resultat før tap 880 981 952 798 850 1.010 663 574 677
Tap på utlån, garantier m.v. 31 39 59 242 231 170 308 103 71
Resultat før skatt  849 942 893 556 619 840 355 471 605
Skattekostnad 175 191 131 105 102 124 69 123 120
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 1 4 6 -0 2 3 4 -1 3
Periodens resultat 675 755 768 450 519 719 290 346 488

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN