Note 8 - Brutto utlån

Morbank        
         
Brutto utlån Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Balanse 1. januar 2018 94.352 9.931 1.560 105.843
   Overført til Trinn 1 1.599 -1.592 -7 -
   Overført til Trinn 2 -2.110 2.133 -24 -
   Overført til Trinn 3 -34 -175 210 -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -4.120 -92 105 -4.107
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 27.975 765 67 28.807
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -19.415 -1.956 -88 -21.459
Balanse 30. juni 2018 98.248 9.013 1.823 109.084

 

 

Konsern        
         
Brutto utlån Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Balanse 1. januar 2018 99.564 10.855 1.652 112.071
   Overført til Trinn 1 1.859 -1.851 -8 -
   Overført til Trinn 2 -2.415 2.451 -36 -
   Overført til Trinn 3 -43 -203 247 -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -4.651 -191 92 -4.750
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 29.693 853 71 30.617
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -19.990 -2.049 -111 -22.150
Balanse 31. juni 2018 104.018 9.864 1.907 115.787

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN