2. kvartal 2018

Hovedtrekk første halvår 2018

 • Gode resultater fra bankdrift, datterselskaper og produktselskaper
 • Resultatet var 1.209 millioner kroner og 433 millioner bedre enn i første halvår 2017. Bedringen skyldes økte driftsinntekter, bedre avkastning på finansielle eiendeler og reduserte tap på utlån
 • Ren kjernekapitaldekning per 30. juni 2018 15,0 prosent
 • Betydelig flere kunder og høy vekst innenfor alle produktområder

Overskudd på 1.209 millioner kroner i første halvår 2018

 • Resultat før skatt 1.345 millioner kroner (984 millioner)
 • Resultat 1.209 millioner kroner (776 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 14,4 prosent (9,9 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 15,0 prosent (14,9 prosent)
 • Vekst i utlån 7,6 prosent (8,5 prosent) og innskudd 6,3 prosent (12,7 prosent) siste 12 måneder
 • Vekst i utlån til privatmarkedet var på 10,6 prosent siste 12 måneder og privatmarkedslån utgjør 67 prosent (65 prosent) av totale utlån
 • Vekst i utlån til næringsliv var på 2,0 prosent siste 12 måneder
 • Tap på utlån og garantier 127 millioner kroner (175 millioner), 0,17 prosent (0,25 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 5,75 kroner (3,66). Bokført verdi per egenkapitalbevis 80,21 kroner (75,40)
© SpareBank 1 SMN