3. kvartal 2018

Regnskap per 3. kvartal 2018

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

Hovedtrekk per tredje kvartal 2018

 • Gode resultater fra bankdrift, datterselskaper og produktselskaper
 • Resultatet var 1.689 millioner kroner og 413 millioner bedre enn samme periode i 2017. Bedringen skyldes økte driftsinntekter, bedre avkastning på finansielle eiendeler og reduserte tap på utlån
 • Ren kjernekapitaldekning per 30. september 2018 14,9 prosent
 • Betydelig flere kunder og høy vekst innenfor alle produktområder, særlig i privatmarkedet
 • SpareBank 1 Gruppen og DNB inngikk 24. september en avtale om å slå sammen sine forsikringsvirksomheter, og skaper et av landets største forsikringsselskaper

Overskudd på 1.689 millioner kroner per tredje kvartal 2018

 • Resultat før skatt 1.937 millioner kroner (1.601 millioner)
 • Resultat 1.689 millioner kroner (1.275 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 13,3 prosent (10,8 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 14,9 prosent (14,6 prosent)
 • Vekst i utlån 7,3 prosent (9,4 prosent) og innskudd 6,1 prosent (10,3 prosent) siste 12 måneder
 • Vekst i utlån til privatmarkedet var på 10,7 prosent siste 12 måneder (10,3 prosent) og privatmarkedslån utgjør 68 prosent (66 prosent) av totale utlån
 • Vekst i utlån til næringsliv var på 0,8 prosent siste 12 måneder (7,9 prosent)
 • Tap på utlån og garantier 196 millioner kroner (263 millioner), 0,17 prosent (0,25 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 8,07 kroner (6,08). Bokført verdi per egenkapitalbevis 82,57 kroner (79,18)
© SpareBank 1 SMN