1. kvartal 2018

Hovedtrekk første kvartal 2018

 • Gode resultater fra bankdrift, datterselskaper og produktselskaper
 • Resultatet var 466 millioner kroner og 99 millioner bedre enn i første kvartal 2017. Bedringen skyldes økte driftsinntekter, bedre avkastning på finansielle eiendeler og reduserte tap på utlån
 • Ren kjernekapitaldekning per 31. desember 17 korrigert fra 14,9 prosent til 14,6 prosent, uendret kapitaldekning i løpet av første kvartal
 • Betydelig flere kunder og høy vekst innenfor alle produktområder

Overskudd på 466 millioner kroner

 • Resultat før skatt 596 millioner kroner (466 millioner)
 • Resultat 466 millioner kroner (367 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 11,2 prosent (9,4 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 14,6 prosent (14,7 prosent)
 • Vekst i utlån 7,9 prosent (8,1 prosent) og innskudd 8,2 prosent (9,9 prosent)
 • Privatmarkedslån utgjør 66 prosent (65 prosent) av totale utlån
 • Tap på utlån og garantier 48 millioner kroner (89 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,21 kroner (1,74). Bokført verdi per egenkapitalbevis 76,53 kroner (72,31)
© SpareBank 1 SMN