Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. jan 2017 til 31. des 2018

Kursutv_4_2018_NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. jan 2017)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MIN 1. jan 2017)

Omsetningsstatistikk

1. jan 2017 til 31. des 2018

Omsetnings_4_2018_NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

 

20 største eiere Antall  Andel 
VPF Nordea Norge Verdi 5.734.807 4,42 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 4.442.606 3,42 %
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
VPF Odin Norge 3.542.919 2,73 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 3.274.149 2,52 %
VPF Pareto Aksje Norge 2.578.447 1,99 %
VPF Alfred Berg Gambak 2.156.139 1,66 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.919.043 1,48 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.871.849 1,44 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.768.901 1,36 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. I 1.750.292 1,35 %
Forsvarets Personellservice 1.717.046 1,32 %
Pareto AS 1.707.998 1,32 %
Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond 1.701.137 1,31 %
MP Pensjon PK 1.552.771 1,20 %
JP Morgan Securities 1.459.686 1,12 %
VPF Nordea Kapital 1.438.701 1,11 %
VPF Nordea Avkastning 1.260.717 0,97 %
Euroclear Bank S.A/N.V (nominee) 1.119.647 0,86 %
VPF Storebrand Norge I 1.096.565 0,84 %
Sum for de 20 største eiere 46.058.811 35,47 %
Øvrige eiere 83.777.632 64,53 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at omlag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at omlag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

 

Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN