Nøkkeltall fra kvartalregnskapene

 

Konsern (mill. kr) 4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv 
  2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 1) 9,0% 11,1% 17,9% 11,2% 13,4% 12,5% 10,5% 9,4% 12,2%
Kostnadsprosent 1) 55 % 48 % 44 % 50 % 45 % 45 % 50 % 51 % 42 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 120.473 118.044 115.787 113.174 112.071 110.695 107.358 104.117 102.325
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 160.317 157.825 154.790 151.065 148.784 147.146 143.800 140.038 137.535
Innskudd fra kunder 80.615 77.529 80.343 75.937 76.476 73.086 75.559 70.176 67.168
Forvaltningskapital 160.704 159.337 159.584 152.083 153.254 146.913 149.449 142.042 138.080
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 160.021 159.460 155.833 152.668 150.083 148.181 145.746 140.061 138.948
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt siste 12 mnd 1) 7,8 % 7,3 % 7,6 % 7,9 % 8,2 % 9,4 % 8,5 % 8,1 % 8,0 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  5,4 % 6,1 % 6,3 % 8,2 % 13,9 % 10,3 % 12,7 % 9,9 % 4,8 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån, annualisert 1) 0,17 % 0,18 % 0,20 % 0,13 % 0,22 % 0,24 % 0,24 % 0,26 % 0,28 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 1) 0,19 % 0,18 % 0,18 % 0,19 % 0,19 % 0,18 % 0,18 % 0,15 % 0,16 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 1) 0,86 % 0,86 % 0,95 % 0,90 % 0,80 % 0,83 % 0,80 % 0,77 % 1,07 %
                   
Soliditet                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 14,6 % 14,9 % 15,0 % 14,6 % 14,6 % 14,6 % 14,9 % 14,7 % 14,8 %
Kjernekapitalprosent  16,3 % 16,7 % 17,0 % 16,3 % 16,6 % 16,6 % 16,8 % 16,7 % 16,8 %
Kapitaldekningsprosent  18,5 % 19,2 % 19,0 % 18,2 % 18,6 % 19,0 % 19,0 % 18,9 % 19,2 %
Kjernekapital 16.472 16.542 16.488 15.697 15.707 15.718 15.526 15.149 14.956
Netto ansvarlig kapital 18.743 18.969 18.418 17.518 17.629 18.004 17.552 17.183 17.072
Likviditetsdekning (LCR) 183 % 150 % 150 % 162 % 164 % 124 % 160 % 136 % 129 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,4 % 7,5 % 7,4 % 7,3 % 7,2 % 7,4 % 7,2 % 7,3 % 7,4 %
                   
Egenkapitalbevis (EKB)                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 84,20 90,90 84,50 80,90 82,25 81,25 71,75 66,50 64,75
Antall utstedte bevis (i mill.) 1) 129,62 129,44 129,31 129,38 129,38 129,40 129,54 129,48 129,64
Bokført egenkapital per EKB, i kr 1) 83,87 82,57 80,21 76,53 78,81 79,18 75,40 72,31 73,35
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 1) 1,90 2,32 3,54 2,21 2,63 2,42 1,92 1,74 2,21
Pris / Resultat per EKB (annualisert) 1) 11,05 9,77 5,97 9,16 7,81 8,40 9,32 9,58 7,32
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,00 1,10 1,05 1,06 1,04 1,03 0,95 0,92 0,88

1) Definert som alternative resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN