Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv 
  2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 1) 17,9% 11,2% 13,4% 12,5% 10,5% 9,4% 12,2% 11,3% 12,9%
Kostnadsprosent 1) 44 % 50 % 45 % 45 % 50 % 51 % 42 % 44 % 44 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 115.787 113.174 112.071 110.695 107.358 104.117 102.325 99.569 97.790
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 154.790 151.065 148.784 147.146 143.800 140.038 137.535 134.462 132.583
Innskudd fra kunder 80.343 75.937 76.476 73.086 75.559 70.176 67.168 66.290 67.031
Forvaltningskapital 159.584 152.083 153.254 146.913 149.449 142.042 138.080 139.815 141.145
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 155.833 152.668 150.083 148.181 145.746 140.061 138.948 140.480 137.745
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt siste 12 mnd 1) 7,6 % 7,9 % 8,2 % 9,4 % 8,5 % 8,1 % 8,0 % 6,6 % 6,5 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  6,3 % 8,2 % 13,9 % 10,3 % 12,7 % 9,9 % 4,8 % 4,2 % 1,3 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån, annualisert 1) 0,20 % 0,13 % 0,22 % 0,24 % 0,24 % 0,26 % 0,28 % 0,39 % 0,36 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 1) 0,18 % 0,19 % 0,19 % 0,18 % 0,18 % 0,15 % 0,16 % 0,16 % 0,19 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 1) 1,05 % 0,90 % 0,80 % 0,83 % 0,80 % 0,77 % 1,07 % 1,01 % 0,90 %
                   
Soliditet                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 15,0 % 14,6 % 14,6 % 14,6 % 14,9 % 14,7 % 14,8 % 14,2 % 13,9 %
Kjernekapitalprosent  17,0 % 16,3 % 16,6 % 16,6 % 16,8 % 16,7 % 16,8 % 16,2 % 16,0 %
Kapitaldekningsprosent  19,0 % 18,2 % 18,6 % 19,0 % 19,0 % 18,9 % 19,2 % 18,7 % 18,5 %
Kjernekapital 16.488 15.697 15.707 15.718 15.526 15.149 14.956 14.646 14.455
Netto ansvarlig kapital 18.418 17.518 17.629 18.004 17.552 17.183 17.072 16.921 16.733
Likviditetsdekning (LCR) 150 % 162 % 164 % 124 % 160 % 136 % 129 % 138 % 149 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,4 % 7,3 % 7,2 % 7,4 % 7,2 % 7,3 % 7,4 % 7,1 % 6,7 %
                   
Egenkapitalbevis (EKB)                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 84,50 80,90 82,25 81,25 71,75 66,50 64,75 55,75 46,70
Antall utstedte bevis (i mill.) 1) 129,31 129,38 129,38 129,40 129,54 129,48 129,64 129,66 129,47
Bokført egenkapital per EKB, i kr 1) 80,21 76,53 78,81 79,18 75,40 72,31 73,35 74,71 71,53
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 1) 3,54 2,21 2,63 2,42 1,92 1,74 2,21 2,00 2,22
Pris / Resultat per EKB (annualisert) 1) 5,97 9,16 7,81 8,40 9,32 9,58 7,32 6,97 5,26
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,05 1,06 1,04 1,03 0,95 0,92 0,88 0,75 0,65

1) Definert som alternative resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN