Resultater fra kvartalsregnskapene

 

Konsern (mill. kr) 1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016
Renteinntekter  962 989 959 945 931 917 874 896 910
Rentekostnader 394 400 389 413 398 413 414 412 429
Netto renteinntekter 568 589 570 532 533 504 460 483 481
Provisjonsinntekter 339 372 360 349 308 300 326 331 295
Provisjonskostnader 36 49 46 38 35 35 34 36 28
Andre driftsinntekter 239 206 168 227 182 149 120 154 134
Netto provisjons- og andre inntekter 542 529 482 538 455 414 412 448 401
Utbytte 2 0 1 3 1 1 13 73 0
Netto resultat fra eierinteresser 79 147 126 94 71 74 103 127 119
Netto resultat fra finansielle instrumenter 99 108 108 35 66 153 157 71 53
Netto avk. på finansielle investeringer 180 256 235 131 138 228 274 271 172
Sum inntekter 1.290 1.374 1.287 1.202 1.126 1.146 1.145 1.203 1.054
Personalkostnader 403 362 357 362 345 251 294 318 295
Andre driftskostnader 241 255 225 236 227 231 210 209 194
Sum driftskostnader 645 618 582 598 571 482 504 528 489
Resultat før tap 645 756 705 604 555 664 641 675 565
Tap på utlån, garantier m.v. 48 78 88 86 89 99 130 118 170
Resultat før skatt  596 678 617 518 466 565 512 558 395
Skattekostnad 131 122 118 111 99 102 87 88 75
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 1 -4 -0 3 -0 7 -1 -1 -0
Periodens resultat 466 553 500 409 367 470 423 468 320

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN