Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank Januar - Juni
  2018
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i nedskrivninger for forventet tap 8 63 71
Mertap ved konstatering 3 41 45
Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. -3 -0 -4
Sum tap på utlån og garantier  7 104 112

 

 

Morbank Januar - Juni
  2017
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger -4 -17 -20
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger - 10 10
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 5 165 170
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 2 7 9
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. 2 0 2
Sum tap på utlån og garantier  1 166 167

 

 

Konsern Januar - Juni
  2018
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i nedskrivninger for forventet tap 7 62 70
Mertap ved konstatering 17 50 66
Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. -8 -1 -9
Sum tap på utlån og garantier  16 111 127

 

 

Konsern Januar - Juni 
  2017
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger -4 -14 -18
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger 2 10 12
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 5 165 170
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 5 8 13
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. 2 0 2
Sum tap på utlån og garantier  7 168 175

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN