Note 11 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
  1. halvår   1. halvår  
2017 2017 2018 (mill. kr) 2018 2017 2017
203 105 107 IT-kostnader 145 138 266
17 9 6 Porto og verditransport 9 12 22
50 23 22 Markedsføring 50 47 104
50 22 30 Ordinære avskrivninger 43 49 102
118 59 56 Driftskostnader faste eiendommer 77 55 118
77 37 48 Kjøpte tjenester 65 70 139
118 56 58 Øvrige driftskostnader 100 92 192
634 311 327 Sum driftskostnader 490 463 943

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN