Note 8 - Brutto utlån

 

Morbank        
         
Brutto utlån Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Balanse 1. januar 2018 94.352 9.931 1.560 105.843
   Overført til Trinn 1 1.005 -999 -6 -
   Overført til Trinn 2 -1.189 1.205 -16 -
   Overført til Trinn 3 -6 -56 62 -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -1.870 33 -45 -1.881
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 9.034 0 6 9.041
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -5.357 -763 -12 -6.132
Balanse 31. mars 2018 95.969 9.353 1.549 106.871

 

Konsern        
         
Brutto utlån Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Balanse 1. januar 2018 99.564 10.855 1.652 112.071
   Overført til Trinn 1 948 -946 -2 -
   Overført til Trinn 2 -1.023 1.029 -5 -
   Overført til Trinn 3 -4 -50 54 -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -1.878 31 -45 -1.892
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 9.446 4 6 9.456
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -5.650 -799 -13 -6.461
Balanse 31. mars 2018 101.403 10.123 1.647 113.174

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN