Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank Januar - Mars
  2018
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i nedskrivninger for forventet tap -3 11 8
Mertap ved konstatering 1 38 39
Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. -2 -0 -2
Sum tap på utlån og garantier  -3 48 45

 

Morbank Januar - Mars 
  2017
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger -1 -72 -73
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger - 10 10
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 2 146 148
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 0 3 3
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. 1 0 1
Sum tap på utlån og garantier  0 87 87

 

Konsern Januar - Mars
  2018
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i nedskrivninger for forventet tap -3 12 9
Mertap ved konstatering 4 38 42
Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. -2 -0 -2
Sum tap på utlån og garantier  -2 50 48

 

Konsern Januar - Mars 
  2017
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger -1 -72 -73
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger 1 10 11
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 2 146 148
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 2 3 5
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. 1 0 1
Sum tap på utlån og garantier  3 87 89

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN