Note 11 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2017 2017 2018 (mill. kr) 2018 2017 2017
203 53 52 IT-kostnader 71 69 266
17 5 3 Porto og verditransport 4 6 22
50 11 10 Markedsføring 26 24 104
50 12 15 Ordinære avskrivninger 29 26 102
118 29 29 Driftskostnader faste eiendommer 37 27 118
77 12 12 Kjøpte tjenester 28 30 139
118 30 30 Øvrige driftskostnader 47 44 192
634 153 152 Sum driftskostnader 241 227 943

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN