Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement

Morbank        
  31.3.17 31.3.16 31.12.16
Misligholdte utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Brutto mislighold over 90 dager *) 138 34 172 141 28 169 144 29 173
- Individuelle nedskrivninger  16 15 30 14 13 27 17 18 36
Netto misligholdte utlån 122 19 142 127 15 142 127 11 138
Avsetningsgrad 11 % 43 % 18 % 10 % 47 % 16 % 12 % 62 % 21 %
Andre tapsutsatte engasjement                  
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) 33 1.025 1.058 50 348 399 19 1.435 1.453
- Individuelle nedskrivninger  7 520 527 20 143 163 6 584 590
Netto andre tapsutsatte engasjement 26 505 531 31 205 236 13 851 863
Avsetningsgrad 22 % 51 % 50 % 39 % 41 % 41 % 33 % 41 % 41 %
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per første kvartal         

 

Konsern        
  31.3.17 31.3.16 31.12.16
Misligholdte utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Næringsliv Totalt
Brutto mislighold over 90 dager *) 173 38 211 164 41 205 176 38 214
- Individuelle nedskrivninger  19 15 34 15 15 31 20 19 39
Netto misligholdte utlån 154 23 177 148 26 174 156 18 174
Avsetningsgrad 11 % 41 % 16 % 9 % 37 % 15 % 12 % 51 % 18 %
Andre tapsutsatte engasjement                  
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) 33 1.045 1.078 56 356 411 19 1.455 1.474
- Individuelle nedskrivninger  7 529 536 22 148 169 6 592 599
Netto andre tapsutsatte engasjement 26 517 542 34 208 242 13 863 875
Avsetningsgrad 22 % 51 % 50 % 39 % 41 % 41 % 33 % 41 % 41 %
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per første kvartal  

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN