Note 11 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
  Januar-Mars    Januar-Mars  
2016 2016 2017 (mill. kr) 2017 2016 2016
197 51 53 IT-kostnader 69 64 252
18 5 5 Porto og verditransport 6 6 22
55 11 11 Markedsføring 24 20 98
34 10 12 Ordinære avskrivninger 26 24 98
124 30 29 Driftskostnader faste eiendommer 27 25 109
70 13 12 Kjøpte tjenester 30 21 108
116 21 30 Øvrige driftskostnader 44 34 156
615 142 153 Sum andre driftskostnader 227 194 844

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN