Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Morbank (mill. kr) 1.1.20 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 30.6.20
Utlån til amortisert kost Næringsliv 916 371 -114 1.173
Utlån til amortisert kost Privatmarked 34 11 -7 39
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 109 30 - 139
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.060 412 -121 1.352
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 937 387 -121 1.203
Annen gjeld - avsetninger 100 20 0 120
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 23 6 - 29

 

   
Morbank (mill. kr) 1.1.19 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 30.6.19
Utlån til amortisert kost Næringsliv 742 80 5 827
Utlån til amortisert kost Privatmarked 45 15 4 63
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 75 -12 - 63
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  862 83 8 953
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 697 110 8 815
Annen gjeld - avsetninger 148 -27 - 121
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 17 -0 - 16

 

Morbank (mill. kr) 1.1.19 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.19
Utlån til amortisert kost Næringsliv 742 201 -27 916
Utlån til amortisert kost Privatmarked 45 -6 -5 34
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 75 34 - 109
  - 1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  862 230 -32 1.060
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 697 272 -32 937
Annen gjeld - avsetninger 148 -48 - 100
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 17 6 - 23

 

Konsern (mill. kr) 1.1.20 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 30.6.20
Utlån til amortisert kost Næringsliv 948 381 -117 1.211
Utlån til amortisert kost Privatmarked 63 8 -7 64
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 109 30 - 139
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -0 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.121 418 -124 1.415
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 998 393 -124 1.267
Annen gjeld - avsetninger 100 20 - 119
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 23 6 - 29

 

Konsern (mill. kr)  1.1.19 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 30.6.19
Utlån til amortisert kost Næringsliv 766 86 4 857
Utlån til amortisert kost Privatmarked 68 17 4 88
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 75 -12 - 63
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  909 91 8 1.008
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 744 118 8 870
Annen gjeld - avsetninger 148 -27  - 121
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 17 -0  - 16

 

Konsern (mill. kr) 1.1.19 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.19
Utlån til amortisert kost Næringsliv 766 212 -31 948
Utlån til amortisert kost Privatmarked 68 0 -5 63
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 75 34 - 109
  - 1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  909 248 -36 1.121
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 744 290 -36 998
Annen gjeld - avsetninger 148 -48 - 100
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 17 6 - 23

 

 

  Januar - Juni   Januar - Juni          
Morbank  2020    2019   2019   
Privatmarked Trinn1 Trinn2 Trinn3 Total   Trinn1 Trinn2 Trinn3 Total   Trinn1 Trinn2 Trinn3 Total
Balanse 1. januar 25 73 45 143   28 63 29 120    27  62  31  120
     Overført til (fra) trinn 1  14 -14 -0 -   13 -13 -0 -    10 - 10  0 -
     Overført til (fra) Trinn 2 -2 2 -0 -   -1 2 -0 -   - 2  2  0 -
     Overført til (fra) Trinn 3  -0 -3 3 -   -0 -2 2 -    0 - 3  3 -
Netto ny måling av tap  -16 8 6 -3   -14 18 -0 4   - 11  24  18  30
Nye utstedte eller kjøpte utlån 9 5 0 14   8 6 0 14    13  17  1  31
Utlån som har blitt fraregnet -5 -13 -1 -19   -5 -11 -1 -17   - 11 - 20 - 1 - 33
Endring som skyldes endrede forutsetninger 7 39 -0 46   - - - -    -  -  -  -
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap)  -  - -7 -7    -  - 4 4   - - - 5 - 5
Balanse 30. juni 33 96 46 175   29 62 34 125    25  73  45  143
Næringsliv                            
Balanse 1. januar 66 210 540 816   64 148 383 594    64  148  382  594
     Overført til (fra) trinn 1  9 -9 -0 -   11 -10 -0 -    19 - 19  0 -
     Overført til (fra) Trinn 2 -4 4 -0 -   -2 2 - -   - 8  8 - -
     Overført til (fra) Trinn 3  -0 -2 2 -   -0 -0 1 -    0  0  1 -
Netto ny måling av tap  -11 36 317 342   -16 31 111 127   - 17  98  185  266
Nye utstedte eller kjøpte utlån 22 10 1 33   16 7 0 23    27  20  1  48
Utlån som har blitt fraregnet -17 -43 -0 -60   -12 -29 -0 -41   - 20 - 43  0 - 63
Endring som skyldes endrede forutsetninger 7 34 - 41    -  -  -  -    -  -  -  -
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -114 -114    -  - 5 5   - - -27 -27
Balanse 30. juni 71 240 745 1.057   61 148 499 707    66  210  541  817
Total balanseført tapsavsetning  104 336 792 1.232   90 210 533 833    91  283  586  961

 

  Januar - Juni   Januar - Juni          
Konsern  2020    2019   2019   
Privatmarked Trinn1  Trinn2 Trinn3 Total   Trinn1  Trinn2 Trinn3 Total   Trinn1 Trinn2 Trinn3 Total
Balanse 1. januar 32 85 56 173   34 72 37 143   33 71 39 143
     Overført til (fra) trinn 1  16 -15 -0 -0   14 -14 -0 -   12 -11 -  - 
     Overført til (fra) Trinn 2 -2 3 -1 -   -2 3 -1 -   -2 4 -1  - 
     Overført til (fra) Trinn 3  -0 -5 5 -0   -0 -3 3 -   - -3 4  - 
Netto ny måling av tap  -17 10 10 3   -15 19 4 8   -14 24 22 32
Nye utstedte eller kjøpte utlån 11 5 0 16   10 7 1 18   17 23 3 44
Utlån som har blitt fraregnet -5 -14 -8 -28   -6 -13 -3 -22   -13 -23 -5 -41
Endring som skyldes endrede forutsetninger 6 37 -1 43    -  -  -  -   - -  -  -
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -7 -7   - - 4 4    -  - -5 -5
Balanse 30. juni 40 107 54 200   35 72 43 151   32 84 56 172
Næringsliv                            
Balanse 1. januar 71 217 560 849   68 152 397 618   70 152 397 619
     Overført til (fra) trinn 1  10 -10 -0 -   11 -11 -0 -   20 -20 -  - 
     Overført til (fra) Trinn 2 -4 4 -0 -   -2 2 -0 -   -9 9  -   - 
     Overført til (fra) Trinn 3  -0 -2 2 -   -0 -0 1 -   - -1 1  - 
Netto ny måling av tap  -9 39 321 350   -16 32 116 132   -19 100 188 268
Nye utstedte eller kjøpte utlån 24 10 1 35   17 7 1 26   30 21 7 59
Utlån som har blitt fraregnet -18 -43 -1 -62   -12 -29 -1 -43   -20 -44 -2 -66
Endring som skyldes endrede forutsetninger 7 34 -0 41    -  -  -  -   - - - -
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -117 -117   - - 5 5    -  - -31 -31
Balanse 30. juni 81 249 765 1.095   66 153 518 737   71 218 560 849
Total balanseført tapsavsetning  120 356 819 1.295   101 225 562 888   104 302 616 1.021

 

Avsetning til tap på garantier og ubenyttede kreditter Januar - Juni Januar - Juni    
2020 2019    2019
Morbank og konsern (mill. kr) Trinn1  Trinn2 Trinn3 Total   Trinn1  Trinn2 Trinn3 Total   Trinn1  Trinn2 Trinn3 Total
Inngående balanse 14 29 57 100   11 47 90 148   11 47 90 148
Avsetning til tap                 -          
     Overført til (fra) Trinn 1  2 -2 -0 -   2 -2 -0 - 0   3 - 3 - 0 -
     Overført til (fra) Trinn 2 -0 0 - -   - 0 0 - -   - 1 1 - -
     Overført til (fra) Trinn 3  -0 -0 0 -   - 0 - 0 0 0   - 0 - 0 0 -
Netto ny måling av tap  -1 17 -0 16   - 0 8 -14 -7   - 2 3 - 33 - 33
Nye utstedte eller kjøpte utlån 4 0 0 4   - - - -   7 1 0 8
Utlån som har blitt fraregnet -2 -3 -0 -5   - 1 - 19 -0 -20   - 3 - 20 - 0 - 24
Endring som skyldes endringer i forutsetninger 2 3 -0 5   - -   -         -
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap)       -         -         -
Utgående balanse 18 45 57 120   10 35 76 121   10 34 76 100
Herav personmarked       3         2         2
Herav næringsliv        117         119         98
                             

 

 

Næringsfordelt avsetning til tap på utlån              
  Januar - Juni   Januar - Juni          
   2020    2019   2019   
Morbank (mill. kr)  Trinn Trinn2 Trinn3 Total   Trinn Trinn2 Trinn3 Total   Trinn1 Trinn2 Trinn3 Total
Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 6 25 9 40   9 14 7 30    4  22  7  34
Havbruk 1 1   1   1 0   1    1  0    1
Industri og bergverk 5 16 3 24   5 30 0 35    5  9  5  20
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 10 9 16 35   8 9 10 27    10  5  11  26
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 10 12 5 27   11 7 5 22   10 8 11  28
Sjøfart og offshore 11 125 564 701   10 28 421 459    9  87  471  568
Eiendomsdrift 17 38 37 92   16 32 21 69    16  45  23  83
Forretningsmessig tjenesteyting 9 19 133 161   5 30 43 77    7  50  22  79
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 7 7 1 16   8 6 3 17    7  4  3  14
Offentlig forvaltning - - - -   - - - -    0  0  0  0
Lønnstakere - 83 23 106   - 54 24 77    0  52  33  86
Sum avsetning til tap på utlån 75 336 792 1.203   72 209 534 815   68 283 586 937
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 29  - - 29   17  -  - 17   23  -  - 24
Total balanseført tapsavsetning  104 336 792 1.232   90 210 533 833    91  283  586  961

 

  Januar - Juni   Januar - Juni          
   2020    2019   2019   
Konsern (mill. kr) Trinn1  Trinn2 Trinn3 Total   Trinn1  Trinn2 Trinn3 Total   Trinn1 Trinn2 Trinn3 Total
Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 7 27 10 43   10 15 8 33   5 23 8 36
Havbruk 1 1 - 2   1 0 - 1   1 0 - 1
Industri og bergverk 6 19 7 32   6 30 4 40   6 11 9 27
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 12 13 17 42   9 13 17 39   12 8 16 35
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 11 13 10 34   12 7 6 25   11 8 11 30
Sjøfart og offshore 11 125 564 701   10 28 421 459   9 87 473 570
Eiendomsdrift 17 38 38 93   16 32 21 70   16 45 23 84
Forretningsmessig tjenesteyting 10 20 134 164   5 30 44 80   8 51 24 82
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 9 8 5 23   9 8 8 24   8 5 8 21
Offentlig forvaltning - - - -   - - - -   - - - -
Lønnstakere 6 92 31 129   5 61 34 100   6 63 44 112
Sum avsetning til tap på utlån 91 356 817 1.264   84 225 561 871   81 302 616 998
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 29 - - 29   17 - - 17   23 - - 24
Total balanseført tapsavsetning  120 356 817 1.293   101 225 562 888   104 302 616 1.021

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN