3. kvartal 2020

Regnskap per 3. kvartal 2020

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

Hovedtrekk per 30. september 2020

 • Resultat før skatt 1.823 millioner kroner (2.612 millioner)
 • Resultat 1.528 millioner kroner (2.217 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 10,4 prosent (16,0 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 17,6 prosent (15,1 prosent)
 • Vekst i utlån 8,5 prosent (4,8 prosent) og innskudd 14,0 prosent (7,9 prosent) siste 12 måneder
 • Vekst i utlån til privatmarkedet var på 8,7 prosent siste 12 måneder (5,8 prosent) og privatmarkedslån utgjør 68 prosent (68 prosent) av totale utlån
 • Vekst i utlån til næringsliv var på 8,1 prosent siste 12 måneder (2,8 prosent)
 • Netto resultat finansielle instrumenter 754 millioner kroner (1.185 millioner) inklusive forsikringsgevinst 340 millioner kroner (460 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 709 millioner kroner (198 millioner), 0,55 prosent (0,16 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 6,88 kroner (10,54). Bokført verdi per egenkapitalbevis 92,73 kroner (89,36)

Resultat tredje kvartal 2020

 • Resultat før skatt 621 millioner kroner (609 millioner)
 • Resultat 519 millioner kroner (488 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 10,5 prosent (10,2 prosent)
 • Vekst i utlån 2,5 prosent (1,1 prosent) og i innskudd 1,2 prosent (nedgang 3,4 prosent)
 • Utlån til privatkunder økte med 2,2 prosent i kvartalet (1,5 prosent), 0,2 prosentpoeng lavere enn i andre kvartal. Utlån til næringslivet økte med 3,0 prosent (0,2 prosent) som var 0,3 prosentpoeng høyere enn i andre kvartal
 • Netto resultat finansielle instrumenter 205 millioner kroner (121 millioner)
 • Tap på utlån 231 millioner kroner (71 millioner), 0,52 prosent (0,17 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,35 kroner (2,30 kroner)
© SpareBank 1 SMN