Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. mars 2018 til 31. mars 2020

 627-Kursutv-no

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. jan 2018)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MIN 1. jan 2018)

Omsetningsstatistikk

1. mars 2018 til 31. mars 2020

574-Ometning-no

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

 

20 største eiere pr. 31.03.2020 Antall  Andel 
VPF Nordea Norge  4.864.385 3,75 %
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
Euroclear Bank S.A./N.V. 3.537.174 2,72 %
VPF Odin Norge 3.342.919 2,57 %
Danske Invest Norske institusjon II 3.162.149 2,44 %
Vertex Markets SA 3.000.000 2,31 %
J. P. Morgan Securities plc 2.761.083 2,13 %
VPF Pareto aksje Norge  2.397.025 1,85 %
State Street Bank and Trust Comp (nominee) 2.262.954 1,74 %
VPF Alfred Berg Gambak 2.163.100 1,67 %
State Street Bank and Trust Comp (nominee) 2.157.539 1,66 %
Morgan Stanley & Co. International 2.100.862 1,62 %
Pareto Invest AS 1.782.600 1,37 %
Forsvarets personellservice 1.779.246 1,37 %
VPF Eika egenkapitalbevis 1.719.305 1,32 %
KBC bank NV 1.413.000 1,09 %
VPF Nordea kapital 1.408.636 1,08 %
MP pensjon PK 1.352.771 1,04 %
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (nominee) 1.352.299 1,04 %
Danske invest norske aksjer institusjon I  1.341.275 1,03 %
Sum for de 20 største eiere 47.863.713 36,86 %
Øvrige eiere 81.972.730 63,14 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

 

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at omlag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at omlag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN