Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv 
  2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 1) 15,1% 5,7% 7,1% 10,2% 14,9% 23,3% 9,0% 11,1% 17,9%
Kostnadsprosent 1) 41 % 52 % 56 % 50 % 44 % 37 % 55 % 48 % 44 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 130.627 127.272 126.277 123.967 121.895 120.100 120.473 118.044 115.787
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 175.100 170.771 167.777 165.380 163.627 161.091 160.317 157.825 154.790
Innskudd fra kunder 94.289 88.152 85.917 83.641 86.553 81.111 80.615 77.529 80.343
Forvaltningskapital 190.484 185.182 166.662 166.475 167.289 164.641 160.704 159.337 159.584
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 187.833 175.922 166.569 166.882 165.965 162.673 160.021 159.460 155.833
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt siste 12 mnd 1) 7,0 % 6,0 % 6,3 % 6,8 % 5,7 % 6,6 % 7,8 % 7,3 % 7,6 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  8,9 % 8,7 % 10,8 % 4,1 % 7,7 % 6,8 % 5,4 % 6,1 % 6,3 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån, annualisert 1) 0,39 % 0,73 % 0,25 % 0,17 % 0,14 % 0,17 % 0,17 % 0,18 % 0,20 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 1) 0,39 % 0,38 % 0,26 % 0,26 % 0,22 % 0,18 % 0,19 % 0,18 % 0,18 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 1) 0,97 % 1,23 % 1,00 % 1,03 % 1,00 % 0,99 % 0,86 % 0,86 % 0,95 %
                   
Soliditet 2)                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 17,2 % 16,3 % 17,2 % 15,1 % 15,0 % 14,8 % 14,6 % 14,9 % 15,0 %
Kjernekapitalprosent  18,9 % 18,0 % 19,3 % 16,7 % 16,6 % 16,4 % 16,3 % 16,7 % 17,0 %
Kapitaldekningsprosent  21,1 % 20,1 % 21,6 % 18,9 % 18,8 % 18,6 % 18,5 % 19,2 % 19,0 %
Kjernekapital 18.182 17.792 17.742 17.417 17.284 16.775 16.472 16.542 16.488
Netto ansvarlig kapital 20.266 19.879 19.854 19.765 19.634 19.115 18.743 18.969 18.418
Likviditetsdekning (LCR) 163 % 185 % 148 % 181 % 165 % 180 % 183 % 150 % 150 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 6,9 % 6,9 % 7,5 % 7,4 % 7,5 % 7,4 % 7,4 % 7,5 % 7,4 %
                   
Egenkapitalbevis (EKB)                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 78,30 67,60 100,20 98,50 97,70 87,40 84,20 90,90 84,50
Antall utstedte bevis (i mill.) 1) 129,39 129,22 129,30 129,48 129,66 129,41 129,62 129,44 129,31
Bokført egenkapital per EKB, i kr 1) 90,37 86,85 90,75 89,36 87,04 83,86 83,87 82,57 80,21
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 1) 3,27 1,26 1,60 2,30 3,21 5,02 1,90 2,32 3,54
Pris / Resultat per EKB (annualisert) 1) 5,98 13,46 15,67 10,69 7,61 4,35 11,05 9,77 5,97
Pris / Bokført egenkapital 1) 0,87 0,78 1,10 1,10 1,12 1,04 1,00 1,10 1,05
 1) Definert som alternative resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
 2) Ikke omarbeidet historikk etter vedtatt revidert forslag til anvendelse av overskudd for 2019  

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN