Resultater fra kvartalsregnskapene

 

Konsern (mill. kr) 3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv 
  2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018
Renteinntekter 971 1.031 1.250 1.235 1.190 1.127 1.075 1.082 1.025
Rentekostnader 276 365 540 538 512 463 426 438 414
Netto renteinntekter 695 666 710 697 678 664 649 644 610
Provisjonsinntekter 414 331 349 371 374 363 329 343 344
Provisjonskostnader 52 47 50 47 55 51 40 42 45
Andre driftsinntekter 277 323 271 255 235 294 262 242 186
Netto provisjons- og andre inntekter 638 607 570 579 554 606 551 543 486
Utbytte 2 2 8 1 1 11 2 2 0
Netto resultat fra eierinteresser 170 177 217 8 85 231 555 130 105
Netto resultat fra finansielle instrumenter 32 269 -124 8 35 95 169 -37 77
Netto avk. på finansielle investeringer 205 448 101 17 121 336 727 95 182
Sum inntekter 1.538 1.721 1.381 1.292 1.353 1.607 1.926 1.282 1.277
Personalkostnader 422 449 443 411 404 438 447 391 376
Andre driftskostnader 263 258 273 309 269 263 257 311 240
Sum driftskostnader 685 706 716 720 673 701 704 701 616
Resultat før tap 853 1.015 665 572 680 907 1.223 580 661
Tap på utlån, garantier m.v. 231 170 308 103 71 59 67 67 69
Resultat før skatt  621 845 357 469 609 848 1.155 513 592
Skattekostnad 102 126 67 123 121 165 109 104 119
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 -0 0 0 -0 0 0 -8 6
Periodens resultat 519 719 290 346 488 683 1.046 401 480

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN