Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. juli 2018 til 30. juni 2020

 627-Kursutv-no

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. juli 2016)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. juli 2016)

Omsetningsstatistikk

1. juli 2019 til 30. juni 2020

 627-Ometning-no

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

 

20 største eiere Antall  Andel 
VPF Nordea Norge 5.505.744 4,24 %
State Street Bank and Trust Comp 4.171.804 3,21 %
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
VPF Odin Norge 3.342.919 2,57 %
Danske Invest norske aksjer institusjon II. 3.190.549 2,46 %
VPF Pareto aksje Norge 2.734.480 2,11 %
VPF Alfred Berg Gambak 2.397.837 1,85 %
J.P. Morgan Chase Bank, N.A., London 2.052.616 1,58 %
State Street Bank and Trust Comp 1.992.314 1,53 %
VPF Eika egenkapitalbevis 1.941.083 1,50 %
Pareto Invest AS 1.810.197 1,39 %
Forsvarets personellservice 1.797.946 1,38 %
Citibank, N.A. 1.582.586 1,22 %
VPF Nordea kapital 1.440.601 1,11 %
M.P. pensjon PK 1.352.771 1,04 %
Danske invest norske aksjer institusjon I. 1.341.275 1,03 %
VPF Nordea avkastning 1.249.111 0,96 %
Morgan Stanley & Co. International 1.186.816 0,91 %
VPF Alfred Berg Norge 1.085.659 0,84 %
Landkreditt utbytte 1.075.000 0,83 %
Sum for de 20 største eiere 45.216.699 34,83 %
Øvrige eiere 84.619.744 65,17 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk
SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at om lag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at om lag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN