2. kvartal 2020

Hovedtrekk første halvår 2020

 • Resultat før skatt 1.202 millioner kroner (2.003 millioner)
 • Resultat 1.008 millioner kroner (1.729 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 10,3 prosent (19,0 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 17,2 prosent (15,0 prosent)
 • Vekst i utlån 7,0 prosent (5,7 prosent) og innskudd 8,9 prosent (7,7 prosent) siste 12 måneder
 • Vekst i utlån til privatmarkedet var på 7,9 prosent (6,7 prosent) siste 12 måneder.
 • Vekst i utlån til næringsliv var på 5,2 prosent (3,6 prosent) siste 12 måneder
 • Privatmarkedslån utgjør 68 prosent (68 prosent) av totale utlån
 • Tap på utlån og garantier 478 millioner kroner (126 millioner), 0,16 prosent (0,16 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 4,53 kroner (8,23). Bokført verdi per egenkapitalbevis 90,37 kroner (87,04)

Resultat andre kvartal 2020

 • Resultat før skatt 845 millioner kroner (848 millioner)
 • Resultat 719 millioner kroner (683 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 15,1 prosent (14,9 prosent)
 • Vekst i utlån 2,5 prosent (1,6 prosent) og vekst i innskudd 7 prosent (6,7 prosent)
 • Utlån til privatkunder økte med 2,4 prosent i kvartalet (2,2 prosent), 0,7 prosentpoeng høyere enn i første kvartal.
 • Utlån til næringslivet økte med 2,7 prosent (0,3 prosent) som var 0,8 prosentpoeng høyere enn i første kvartal
 • Netto resultat eierinteresser 177 millioner kroner (231 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter 271 millioner kroner (106 millioner)
 • Tap på utlån 170 millioner kroner (59 millioner), 0,39 prosent (0,14 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,27 kroner (3,21 kroner)
© SpareBank 1 SMN