Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. jan 2019 til 31. des 2020

Kurs-2020-Q4-NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. jan 2019)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. jan 2019)

Omsetningsstatistikk

1. jan 2019 til 31. des 2020

MING-2020-Q4-NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

20 største eiere Antall  Andel 
VPF Nordea Norge 4.292.153 3,31 %
State Street Bank and Trust Comp  4.277.667 3,29 %
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
VPF Odin Norge 3.342.919 2,57 %
Danske Invest Norske aksjer institusjon II. 2.951.830 2,27 %
VPF Alfred Berg Gambak 2.623.661 2,02 %
VPF Pareto aksje Norge  2.525.369 1,95 %
J. P. Morgan Chase Bank, N.A., London 2.041.745 1,57 %
State Street Bank and Trust Comp  2.009.667 1,55 %
VPF Eika egenkapitalbevis 1.948.461 1,50 %
Forsvarets personellservice 1.906.246 1,47 %
Pareto Invest AS 1.821.106 1,40 %
VPF Nordea Kapital 1.390.601 1,07 %
MP Pensjon PK 1.352.771 1,04 %
Citibank N.A 1.340.632 1,03 %
Danske Invest Norske aksjer institusjon I 1.295.275 1,00 %
VPF Nordea Avkastning 1.249.111 0,96 %
VPF Alfred Berg Norge 1.205.659 0,93 %
Morgan Stanley & Co. International 1.031.733 0,79 %
Landkreditt utbytte 1.000.000 0,77 %
Sum 20 største eiere 43.571.997 33,56 %
Øvrige eiere 86.264.446 66,44 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00%

 

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at omlag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at omlag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital. 

 

Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN