Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank 1. halvår  1. halvår       
  2020 2019 2019
Tap på utlån (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 39 297 336 7 92 99 28 205 234
Mertap ved konstatering  7 114 121 4 4 8 10 9 19
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -4 -0 -4  -  -3 -3 -5 -1 -7
Sum tap på utlån og garantier  42 410 453 11 93 104 32 213 245
                   
                   
Konsern 1. halvår  1. halvår   
  2020 2019 2019
Tap på utlån (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 36 304 340 9 96 105 34 212 246
Mertap ved konstatering  38 126 165 16 9 25 40 22 62
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -23 -4 -27 - -4 -4 -6 -2 -8
Sum tap på utlån og garantier  51 427 478 25 101 126 68 231 299

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN