Note 11 - Andre driftskostnader

 

Morbank   Konsern
Januar - Desember   Januar - Desember
2017 2018 (mill. kr) 2018 2017
203 217 IT-kostnader 293 266
17 12 Porto og verditransport 17 22
50 53 Markedsføring 106 104
50 66 Ordinære avskrivninger 99 102
118 108 Driftskostnader faste eiendommer 153 118
77 93 Kjøpte tjenester 151 139
118 134 Øvrige driftskostnader 221 192
634 685 Sum driftskostnader 1.040 943

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN