Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank Januar - Desember Januar - desember
  2018 2017
Tap på utlån (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 18 126 144 7 278 285
Mertap ved konstatering  6 86 93 3 41 45
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -7 -1 -8 -5 -1 -6
Sum tap på utlån og garantier  17 212 229 5 318 323

 

Konsern Januar - Desember Januar - desember
  2018 2017
Tap på utlån (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 23 127 150 11 279 290
Mertap ved konstatering  30 98 127 12 46 58
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -13 -1 -15 -6 -1 -7
Sum tap på utlån og garantier  40 223 263 17 324 341

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN