Note 11 - Netto provisjons- og andre inntekter

Morbank   Konsern
  2.kvartal   1. halvår   1. halvår 2. kvartal    
2020 2020 2021 2020 2021 (mill. kr) 2021 2020 2021 2020 2020
                     
          Provisjonsinntekter          
59 16 16 32 34 Garantiprovisjon 33 32 16 16 58
 -  - - - - Meglerprovisjon 152 118 85 66 251
56 16 16 27 31 Provisjon spareprodukter 31 27 16 16 57
408 57 113 144 225 Provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt 225 144 113 57 408
13 2 4 6 8 Provisjon fra SpareBank 1 Næringskreditt 8 6 4 2 13
393 91 96 194 187 Betalingsformidling 185 193 94 91 390
195 48 53 95 105 Provisjon fra forsikringstjenester 105 95 53 48 195
80 22 22 41 39 Andre provisjonsinntekter 36 36 20 19 71
1.205 253 319 539 629 Sum provisjonsinntekter 774 651 400 316 1.443
                     
          Provisjonskostnader          
83 16 18 37 36 Betalingsformidling 53 51 25 25 112
14 2 2 5 6 Andre provisjonskostnader 46 40 23 19 84
97 17 21 42 42 Sum provisjonskostnader 98 91 48 44 196
                     
          Andre driftsinntekter          
22 5 12 11 18 Driftsinntekter fast eiendom 18 11 12 5 21
 -   -     -   -  Eiendomsforvaltning og -omsetning 82 70 46 39 142
 -   -     -   -  Verdipapiromsetning 452 210 177 129 583
 -   -     -   -  Regnskapsførerhonorarer 301 290 154 141 506
19 8 2 11 4 Andre driftsinntekter 10 13 7 9 18
41 13 13 22 22 Sum andre driftsinntekter 863 593 395 323 1.269
1.149 249 312 519 609 Sum netto provisjons- og andre driftsinntekter 1.538 1.153 748 595 2.516

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN