4. kvartal 2021

 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).  

 • Resultat 703 millioner kroner (450 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 12,7 prosent (8,9 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,0 prosent (18,3 prosent)
 • Vekst i utlån på 1,8 prosent (1,9 prosent) og på innskudd 1,5 prosent (vekst 2,2 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 1,6 prosent i kvartalet (1,6 prosent), 0,4 prosentpoeng lavere vekst enn i tredje kvartal. Utlån til næringslivet økte med 2,1 prosent (2,5 prosent) som var 1,4 prosentpoeng høyere enn i tredje kvartal
 • Innskudd fra personkunder økte med 1,4 prosent (0,1 prosent), mot nedgang på 0,5 prosent i tredje kvartal. Innskudd fra næringslivskunder økte med 1,5 prosent (3,8 prosent), mot nedgang på 0,3 prosent i tredje kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 186 millioner kroner (117 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 33 millioner (80 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 32 millioner kroner (242 millioner), 0,07 prosent av brutto utlån (0,54 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,20 kroner (1,99). Bokført verdi per egenkapitalbevis 103,48 kroner (94,71)

 

Foreløpig årsregnskap 2021

 • Resultat 2.902 millioner kroner (1.978 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 13,5 prosent (10,0 prosent)
 • Vekst i utlån 6,9 prosent (9,0 prosent) og innskudd 14,1 prosent (13,5 prosent)
 • Vekst i utlån til personkunder var på 6,8 prosent (8,2 prosent) siste 12 måneder. Vekst i utlån til næringsliv var på 7,1 prosent (10,6 prosent)
 • Privatmarkedslån utgjør 68 prosent (68 prosent) av totale utlån
 • Innskudd fra personkunder økte med 9,8 prosent (13,8 prosent). Innskudd fra næringslivskunder økte med 17,2 prosent (13,3 prosent)
 • Netto resultat eierinteresser på 705 millioner kroner (564 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 321 millioner (269 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 161 millioner kroner (951 millioner), 0,09 prosent (0,54 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 13,31 kroner (8,87)
 • Styret foreslår et utbytte på 7,50 kroner per egenkapitalbevis (4,40 kroner) som er 56,3 prosent av resultatet, og 547 millioner kroner (321 millioner) som samfunnsutbytte

 

© SpareBank 1 SMN