3. kvartal 2021

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).  

 • Resultat før skatt 849 millioner kroner (619 millioner)
 • Resultat 675 millioner kroner (519 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 12,4 prosent (10,5 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,1 prosent (17,6 prosent)
 • Vekst i utlån på 1,6 prosent (2,5 prosent) og på innskudd nedgang på 0,4 prosent (vekst 1,2 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 2,0 prosent i kvartalet (2,2 prosent), 0,2 prosentpoeng lavere vekst enn i andre kvartal. Utlån til næringslivet økte med 0,7 prosent (3,0 prosent) som var 0,8 prosentpoeng lavere enn i andre kvartal
 • Innskudd fra personkunder ble redusert med 0,5 prosent (nedgang 1,1 prosent), mot vekst på 6,9 prosent i andre kvartal. Innskudd fra næringslivskunder ble redusert med 0,3 prosent (2,9 prosent), mot vekst på 8,0 prosent i andre kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 179 millioner kroner (170 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 69 millioner (34 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 31 millioner kroner (231 millioner), 0,07 prosent av brutto utlån (0,52 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,22 kroner (2,35). Bokført verdi per egenkapitalbevis 103,57 kroner (92,73)

Per 30. september 2021

 • Resultat før skatt 2.685 millioner kroner (1.814 millioner)
 • Resultat 2.199 millioner kroner (1.528 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 13,8 prosent (10,4 prosent)
 • Vekst i utlån 7,0 prosent (8,5 prosent) og innskudd 15,0 prosent (14,0 prosent) siste 12 måneder. Hittil i år var veksten i utlån 5,0 prosent (5,8 prosent) og i innskudd 12,5 prosent (11,0 prosent)
 • Vekst i utlån til personkunder var på 6,8 prosent (8,7 prosent) siste 12 måneder. Hittil i år var veksten 5,1 prosent (6,5 prosent). Vekst i utlån til næringsliv var på 7,5 prosent (8,1 prosent) siste 12 måneder, hittil i år 4,8 prosent (6,5 prosent)
 • Privatmarkedslån utgjør 68 prosent (68 prosent) av totale utlån
 • Innskudd fra personkunder økte med 8,4 prosent (14,7 prosent) siste 12 måneder. Hittil i år 8,3 prosent (13,7 prosent). Innskudd fra næringslivskunder økte med 19,8 prosent (13,6 prosent) siste 12 måneder. Hittil i år 15,5 prosent (9,1 prosent).
 • Netto resultat eierinteresser på 519 millioner kroner (564 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 289 millioner (189 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 129 millioner kroner (709 millioner), 0,09 prosent (0,55 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 10,11 kroner (6,88). 
© SpareBank 1 SMN