2. kvartal 2021

 • Resultat før skatt 942 millioner kroner (840 millioner)
 • Resultat 755 millioner kroner (719 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 14,3 prosent (15,1 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,3 prosent (17,2 prosent)
 • Vekst i utlån på 2,0 prosent (2,5 prosent) og på innskudd 7,6 prosent (7,0 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 2,2 prosent i kvartalet (2,4 prosent), 1,4 prosentpoeng høyere vekst enn i første kvartal. Utlån til næringslivet økte med 1,5 prosent (2,7 prosent) som var 0,9 prosentpoeng lavere enn i første kvartal
 • Innskudd fra personkunder økte med 6,9 prosent (10,2 prosent), 5,1 prosent høyere vekst enn i første kvartal. Innskudd fra næringslivskunder økte med 8,0 prosent (4,6 prosent), 0,7 prosent høyere enn i første kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 212 millioner kroner (177 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 59 millioner (271 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 39 millioner kroner (170 millioner), 0,08 prosent av brutto utlån (0,39 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,51 kroner (3,27). Bokført verdi per egenkapitalbevis 100,18 kroner (90,37)

Første halvår 2021

 • Resultat før skatt 1.836 millioner kroner (1.195 millioner)
 • Resultat 1.523 millioner kroner (1.008 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 14,5 prosent (10,3 prosent)
 • Vekst i utlån 7,9 prosent (7,0 prosent) og innskudd 16,8 prosent (8,9 prosent) siste 12 måneder. I første halvår var veksten i utlån 3,4 prosent (4,4 prosent) og i innskudd 12,9 prosent (9,7 prosent)
 • Vekst i utlån til personkunder var på 7,0 prosent (7,9 prosent) siste 12 måneder, I første halvår var veksten 3,1 prosent (4,2 prosent). Vekst i utlån til næringsliv var på 9,9 prosent (5,2 prosent) siste 12 måneder, første halvår 4,1 prosent (4,7 prosent)
 • Privatmarkedslån utgjør 68 prosent (68 prosent) av totale utlån
 • Innskudd fra personkunder økte med 7,8 prosent (13,2 prosent) siste 12 måneder. I første halvår 8,8 prosent (14,9 prosent). Innskudd fra næringslivskunder økte med 23,7 prosent (5,9 prosent) siste 12 måneder. I første halvår 15,9 prosent (6,1 prosent).
 • Netto resultat eierinteresser på 340 millioner kroner (394 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 220 millioner (155 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 98 millioner kroner (478 millioner), 0,11 prosent (0,56 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 6,90 kroner (4,53).
© SpareBank 1 SMN