Note 12 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
  2. kvartal   1. halvår   1. halvår 2. kvartal    
2020 2020 2021 2020 2021 (mill. kr) 2021 2020 2021 2020 2020
                     
246 63 67 126 130 IT-kostnader 177 170 90 85 334
15 5 3 9 5 Porto og verditransport 6 11 4 6 19
52 12 12 28 26 Markedsføring 37 41 17 16 73
102 25 25 52 49 Avskrivninger 93 81 40 39 164
39 10 10 17 23 Driftskostnader faste eiendommer 33 24 15 15 62
150 39 39 77 69 Kjøpte tjenester 108 105 61 54 217
140 30 31 67 61 Øvrige driftskostnader 81 90 43 38 186
744 185 186 375 364 Sum driftskostnader  534 522 269 254 1.054

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN