1. kvartal 2021

 

 • Resultat før skatt 901 millioner kroner (357 millioner)
 • Resultat 768 millioner kroner (290 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 14,8 prosent (5,7 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,0 prosent (16,3 prosent)
 • Vekst i utlån 8,5 prosent (6,0 prosent) og innskudd 16,2 prosent (8,7 prosent). Vekst i første kvartal var på utlån 1,4 prosent (1,8 prosent) og på innskudd 5,0 prosent (2,6 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 0,8 prosent i kvartalet (1,7 prosent), 0,8 prosentpoeng lavere vekst enn i fjerde kvartal. Utlån til næringslivet økte med 2,6 prosent (1,9 prosent) som var 0,1 prosentpoeng høyere enn i fjerde kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 128 millioner kroner (217 millioner, inklusive 340 millioner i gevinst forsikring)
 • Svært godt resultat før skatt i SpareBank 1 Markets på 125 millioner kroner (minus 15 millioner).
 • Netto resultat finansielle instrumenter 158 millioner (tap 124 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 59 millioner kroner (308 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,40 kroner (1,26). Bokført verdi per egenkapitalbevis 96,70 kroner (86,85)
© SpareBank 1 SMN