Note 12 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2020 2020 2021 (mill. kr) 2021 2020 2020
             
246 63 64 IT-kostnader 89 86 340
15 4 2 Porto og verditransport 3 5 19
52 15 14 Markedsføring 20 24 73
102 27 24 Avskrivninger 54 42 166
39 7 13 Driftskostnader faste eiendommer 18 9 62
150 38 30 Kjøpte tjenester 47 53 221
140 37 31 Øvrige driftskostnader 38 53 187
744 191 177 Sum driftskostnader  269 273 1.069

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN