4. kvartal 2021

  • Resultat 703 millioner kroner (450 millioner)
  • Avkastning på egenkapital 12,7 prosent (8,9 prosent)
  • Ren kjernekapitaldekning 18,0 prosent (18,3 prosent)
  • Vekst i utlån på 1,8 prosent (1,9 prosent) og på innskudd 1,5 prosent (vekst 2,2 prosent)
  • Utlån til personkunder økte med 1,6 prosent i kvartalet (1,6 prosent), 0,4 prosentpoeng lavere vekst enn i tredje kvartal. Utlån til næringslivet økte med 2,1 prosent (2,5 prosent) som var 1,4 prosentpoeng høyere enn i tredje kvartal
  • Innskudd fra personkunder økte med 1,4 prosent (0,1 prosent), mot nedgang på 0,5 prosent i tredje kvartal. Innskudd fra næringslivskunder økte med 1,5 prosent (3,8 prosent), mot nedgang på 0,3 prosent i tredje kvartal
  • Netto resultat eierinteresser på 186 millioner kroner (117 millioner)
  • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 33 millioner (80 millioner)
  • Tap på utlån og garantier 32 millioner kroner (242 millioner), 0,07 prosent av brutto utlån (0,54 prosent)
  • Resultat per egenkapitalbevis 3,20 kroner (1,99). Bokført verdi per egenkapitalbevis 103,48 kroner (94,71)
Nettfont_collage_Q1-2021
© SpareBank 1 SMN