2. kvartal 2021

 • Resultat før skatt 942 millioner kroner (840 millioner)
 • Resultat 755 millioner kroner (719 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 14,3 prosent (15,1 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,3 prosent (17,2 prosent)
 • Vekst i utlån på 2,0 prosent (2,5 prosent) og på innskudd 7,6 prosent (7,0 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 2,2 prosent i kvartalet (2,4 prosent), 1,4 prosentpoeng høyere vekst enn i første kvartal. Utlån til næringslivet økte med 1,5 prosent (2,7 prosent) som var 0,9 prosentpoeng lavere enn i første kvartal
 • Innskudd fra personkunder økte med 6,9 prosent (10,2 prosent), 5,1 prosent høyere vekst enn i første kvartal. Innskudd fra næringslivskunder økte med 8,0 prosent (4,6 prosent), 0,7 prosent høyere enn i første kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 212 millioner kroner (177 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 59 millioner (271 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 39 millioner kroner (170 millioner), 0,08 prosent av brutto utlån (0,39 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,51 kroner (3,27). Bokført verdi per egenkapitalbevis 100,18 kroner (90,37)
Nettfont_collage_Q1-2021
© SpareBank 1 SMN