Note 8 - Brutto utlån

Morbank    Utlån gjenstand for nedskriving  Utlån til virkelig verdi over resultat  
Brutto utlån -Totalt Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3  Total
Balanse 1. januar 2020 102.235 9.101 1.957 4.677 117.970
Overført til Trinn 1 1.532 -1.503 -29 - -
Overført til Trinn 2 -4.189 4.278 -89 - -
Overført til Trinn 3 -103 -157 260 - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -3.743 -339 222 32 -3.829
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 56.307 2.055 390 508 59.261
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -44.631 -2.531 -527 -893 -48.582
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert 0 -113 -30 0 -143
Balanse 30. september 2020 107.408 10.791 2.154 4.324 124.677

 

Morbank Utlån gjenstand for nedskriving Utlån til virkelig verdi over resultat Total
Brutto utlån -Totalt Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3
Balanse 1. januar 2019 97.458 9.888 1.543 4.467 113.356
Overført til Trinn 1 2.402 -2.373 -28 - -
Overført til Trinn 2 -2.560 2.601 -40 - -
Overført til Trinn 3 -61 -364 425 - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -2.256 -43 -39 -84 -2.422
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 41.405 829 352 836 43.422
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -35.526 -2.239 -242 -428 -38.435
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -2 -3 -16 0 -21
Balanse 30. september 2019 100.859 8.295 1.955 4.791 115.900

 

Morbank Utlån gjenstand for nedskriving Utlån til virkelig verdi over resultat Total
Brutto utlån -Totalt Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3
Balanse 1. januar 2019 97.458 9.888 1.543 4.467 113.356
Overført til Trinn 1 2.479 -2.438 -41 - -
Overført til Trinn 2 -3.252 3.318 -66 - -
Overført til Trinn 3 -67 -361 429 - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -3.481 -213 -28 -133 -3.856
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 54.871 1.793 497 1.022 58.184
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -45.771 -2.879 -335 -678 -49.665
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -2 -6 -41 0 -49
Balanse 31. desember 2019 102.235 9.101 1.957 4.677 117.970

  

Konsern    Utlån gjenstand for nedskriving  Utlån til virkelig verdi over resultat   
Brutto utlån -Totalt Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total 
Balanse 1. januar 2020 109.140 10.350 2.110 4.677 126.277
Overført til Trinn 1 1.894 -1.856 -38 - -
Overført til Trinn 2 -4.707 4.812 -105 - -
Overført til Trinn 3 -152 -221 373 - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -3.706 -425 214 32 -3.885
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 59.118 2.366 401 508 62.392
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -45.801 -2.719 -580 -893 -49.993
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -900 -210 -41 - -1.151
Balanse 30. september 2020 114.887 12.097 2.332 4.324 133.640

 

Konsern Utlån gjenstand for nedskriving Utlån til virkelig verdi over resultat Total
Brutto utlån -Totalt Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3
Balanse 1. januar 2019 103.493 10.829 1.683 4.467 120.473
Overført til Trinn 1 2.667 -2.632 -34 - -
Overført til Trinn 2 -3.142 3.194 -52 - -
Overført til Trinn 3 -101 -412 513 - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -3.109 -221 -60 -84 -3.473
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 44.236 1.066 373 836 46.511
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -36.420 -2.391 -284 -428 -39.523
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -2 -3 -16 0 -21
Balanse 30. september 2019 107.623 9.430 2.123 4.791 123.967

 

Konsern Utlån gjenstand for nedskriving Utlån til virkelig verdi over resultat Total
Brutto utlån -Totalt Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3
Balanse 1. januar 2019 103.494 10.829 1.683 4.467 120.473
Overført til Trinn 1 2.712 -2.665 -47 - -
Overført til Trinn 2 -3.865 3.953 -88 - -
Overført til Trinn 3 -126 -402 527 - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -4.553 -441 -53 -133 -5.180
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 58.443 2.164 524 1.022 62.153
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -46.963 -3.082 -396 -678 -51.119
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -2 -6 -41 0 -49
Balanse 31. desember 2019 109.140 10.350 2.110 4.677 126.277

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN