Note 11 - Andre driftskostnader

 

Morbank   Konsern
  Januar - September   Januar - September  
2019 2019 2020 (mill. kr) 2020 2019 2019
234 181 185 IT-kostnader 256 251 321
19 15 13 Porto og verditransport 16 19 23
63 46 41 Markedsføring 59 78 101
109 83 77 Ordinære avskrivninger 122 130 172
42 31 27 Driftskostnader faste eiendommer 40 40 57
134 89 117 Kjøpte tjenester 165 127 193
149 99 98 Øvrige driftskostnader 135 143 231
750 543 560 Sum driftskostnader 793 789 1.098

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN