Note 11 - Andre driftskostnader

 Morbank   Konsern 
  1. halvår   1. halvår  
2019 2019 2020 (mill. kr) 2020 2019 2019
234 119 126 IT-kostnader 173 168 321
19 8 9 Porto og verditransport 12 10 23
63 27 28 Markedsføring 41 51 101
109 56 52 Avskrivninger 82 90 172
42 22 17 Driftskostnader faste eiendommer 24 27 57
134 50 77 Kjøpte tjenester 108 77 193
149 69 67 Øvrige driftskostnader 91 96 231
750 352 375 Sum driftskostnader  530 520 1.098

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN