Note 1 - Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper
SpareBank 1 SMN avlegger kvartalsregnskapet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) godkjent av EU, herunder IAS 34 om delårsrapportering. Kvartalsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for 2019. Konsernet har i denne halvårsrapporten benyttet de samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som i siste årsregnskap.

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN