Note 11 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
  Januar - September   Januar - September  
2017 2017 2018 (mill. kr) 2018 2017 2017
203 156 158 IT-kostnader 215 205 266
17 13 9 Porto og verditransport 12 17 22
50 35 34 Markedsføring 76 73 104
50 34 47 Ordinære avskrivninger 66 74 102
118 90 79 Driftskostnader faste eiendommer 112 84 118
77 55 71 Kjøpte tjenester 101 102 139
118 81 88 Øvrige driftskostnader 147 133 192
634 465 487 Sum driftskostnader 729 688 943

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN