Note 8 - Brutto utlån

 

 

  2020 2019 
Morbank (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                
Balanse 1. januar 69.045 5.129 487 74.661 65.403 4.366 320 70.089
Overført til (fra) trinn 1  1.050 -1.019 -31 - 893 -877 -16 -
Overført til (fra) Trinn 2 -1.433 1.470 -38 - -1.847 1.872 -25 -
Overført til (fra) Trinn 3  -30 -47 77 - -60 -135 195 -
Netto økning/reduksjon saldo eksisterende utlån -2.093 -136 -7 -2.237 -1.843 -123 -21 -1.986
Nye utstedte eller kjøpte utlån 49.001 1.464 111 50.575 43.549 1.588 178 45.315
Utlån som har blitt fraregnet -42.243 -2.429 -196 -44.867 -37.050 -1.562 -145 -38.756
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -1 -2 -22 -24       -
Balanse 31. desember 73.297 4.430 381 78.108 69.045 5.129 487 74.661
Næringsliv                
Balanse 1. januar 33.190 3.971 1.470 38.632 32.055 5.521 1.223 38.800
Overført til (fra) Trinn 1  521 -521 -0 - 1.586 -1.561 -26 0
Overført til (fra) trinn 2 -2.605 2.614 -9 - -1.405 1.446 -41 0
Overført til (fra) trinn 3  -70 -685 754 - -8 -227 234 -0
Netto ny måling av tap  -1.541 -208 38 -1.711 -1.638 -91 -7 -1.736
Nye utstedte eller kjøpte utlån 17.141 1.672 328 19.141 11.323 205 319 11.848
Utlån som har blitt fraregnet -11.046 -753 -862 -12.662 -8.723 -1.324 -232 -10.279
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -2 -111 -19 -132       -
Balanse 31. desember 35.587 5.979 1.702 43.268 33.190 3.971 1.470 38.632
                 
Utlån til virkelig verdi over resultatet 4.285     4.285 4.677     4.677
Brutto utlån 31. desember 113.169 10.409 2.083 125.660 106.912 9.101 1.957 117.970

  

  2020 2019
Konsern (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                
Balanse 1. januar 73.675 5.924 570 80.169 69.736 4.951 386 75.073
Overført til (fra) trinn 1  1.260 -1.225 -35 - 1.053 -1.034 -19 -
Overført til (fra) Trinn 2 -1.731 1.785 -54 - -2.184 2.217 -33 -
Overført til (fra) Trinn 3  -44 -89 133 - -84 -164 248 -
Netto ny måling av tap  -2.136 -196 -15 -2.346 -2.867 -277 -31 -3.175
Nye utstedte eller kjøpte utlån 51.383 1.702 119 53.204 45.617 1.901 196 47.715
Utlån som har blitt fraregnet -43.512 -2.624 -239 -46.375 -37.596 -1.669 -165 -39.430
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -689 -70 -25 -784 -2 -1 -12 -14
Balanse 31. desember 78.206 5.208 453 83.867 73.675 5.924 570 80.169
Næringsliv                
Balanse 1. januar 35.466 4.426 1.539 41.431 33.897 5.881 1.299 41.076
Overført til (fra) Trinn 1  693 -690 -4 - 1.659 -1.631 -28 -
Overført til (fra) trinn 2 -2.897 2.909 -11 - -1.681 1.736 -55 -
Overført til (fra) trinn 3  -107 -695 801 - -42 -237 279 -
Netto ny måling av tap  -1.589 -265 34 -1.819 -1.682 -164 -22 -1.868
Nye utstedte eller kjøpte utlån 18.238 1.875 349 20.462 12.682 261 326 13.269
Utlån som har blitt fraregnet -11.287 -815 -883 -12.985 -9.367 -1.414 -230 -11.011
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -410 -159 -24 -593 0 -5 -30 -35
Balanse 31. desember 38.107 6.587 1.802 46.496 35.466 4.426 1.539 41.431
                 
Utlån til virkelig verdi over resultatet 4.285     4.285 4.677      4.677 
Brutto utlån 31. desember 120.598 11.794 2.255 134.648 113.817 10.350 2.110 126.277

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN