Note 11 - Andre driftskostnader

 

Morbank   Konsern 
Januar - Desember   Januar - Desember
2019 2020 (mill. kr) 2020 2019
234 246 IT-kostnader 340 321
19 15 Porto og verditransport 19 23
63 52 Markedsføring 73 101
109 102 Avskrivninger 166 172
- - Nedskrivninger - -
42 39 Driftskostnader faste eiendommer 62 57
134 150 Kjøpte tjenester 221 193
149 140 Øvrige driftskostnader 187 231
750 744 Sum driftskostnader  1.069 1.098

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN