Note 6 - Tap på utlån og garantier

 

Morbank Januar - Desember Januar - Desember
  2020 2019
Tap på utlån (mill. kr) Privat-
marked
Nærings-
liv
Totalt Privat-
marked
Nærings-
liv
Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 49 666 715 28 205 234
Mertap ved konstatering  14 197 212 10 9 19
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -7 -18 -25 -5 -1 -7
Sum tap på utlån og garantier  56 846 902 32 213 245

 

Konsern Januar - Desember Januar - Desember
  2020 2019
Tap på utlån (mill. kr) Privat-
marked
Nærings-
liv
Totalt Privat-
marked
Nærings-
liv
Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 48 681 729 34 212 246
Mertap ved konstatering  55 213 268 40 22 62
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -25 -21 -46 -6 -2 -8
Sum tap på utlån og garantier  78 873 951 68 231 299

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN