Note 8 - Brutto utlån

 

Morbank Utlån gjenstand for nedskriving Utlån til virkelig verdi over resultat Total
Brutto utlån -Totalt Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3
Balanse 1. januar 2020 102.235 9.101 1.957 4.677 117.970
Overført til Trinn 1 1.482 -1.471 -11 - -
Overført til Trinn 2 -1.799 1.872 -73 - -
Overført til Trinn 3 -79 -600 679 - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -1.661 100 61 33 -1.467
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 20.231 382 85 89 20.787
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -16.994 -852 -98 -362 -18.305
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert 0 -110 -4 0 -114
Balanse 31. mars 2020 103.416 8.421 2.596 4.438 118.871

 

Morbank  Utlån gjenstand for nedskrivning    Utlån til
virkelig
verdi over
resultat
 Total 
Brutto utlån Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3
Balanse 1. januar 2019 97 458 9 888 1 543 4 467 113 356
Overført til Trinn 1 1 571 -1 567 - 4 - -
Overført til Trinn 2 -1 148 1 165 - 17 - -
Overført til Trinn 3 - 10 - 238  248 - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -2 630  5 - 1 - 28 -2 654
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 13 347  292  11  337 13 987
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -10 947 - 865 - 39 - 126 -11 977
Balanse 31. mars 2019 97 640 8 680 1 741 4 650 112 712

  

Morbank Utlån gjenstand for nedskriving Utlån til virkelig verdi over resultat Total
Brutto utlån -Totalt Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3
Balanse 1. januar 2019 97.458 9.888 1.543 4.467 113.356
Overført til Trinn 1 2.479 -2.438 -41 0 -
Overført til Trinn 2 -3.252 3.318 -66 0 -
Overført til Trinn 3 -67 -361 429 0 -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -3.481 -213 -28 -133 -3.856
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 54.871 1.793 497 1.022 58.184
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -45.771 -2.879 -335 -678 -49.665
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -2 -6 -41 0 -49
Balanse 31. desember 2019 102.235 9.101 1.957 4.677 117.970

  

Konsern Utlån gjenstand for nedskriving Utlån til virkelig verdi over resultat Total
Brutto utlån -Totalt Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3
Balanse 1. januar 2020 109.140 10.350 2.110 4.677 126.277
Overført til Trinn 1 1.596 -1.582 -14 - -
Overført til Trinn 2 -1.988 2.075 -87 - -
Overført til Trinn 3 -98 -649 748 - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -1.620 87 60 33 -1.440
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 21.173 408 85 89 21.756
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -17.329 -913 -130 -362 -18.734
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -393 -167 -25 - -585
Balanse 31. mars 2020 110.480 9.608 2.747 4.438 127.273

 

 Konsern Utlån gjenstand for nedskrivning   Utlån til virkelig verdi over resultat   Total 
Brutto utlån Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3
Balanse 1. januar 2019 103 494 10 829 1 682 4 467 120 473
Overført til Trinn 1 1 571 -1 567 - 4 - -
Overført til Trinn 2 -1 148 1 165 - 17 - -
Overført til Trinn 3 - 10 - 238  248 - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -2 359  5 - 1 - 28 -2 382
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 13 348  292  11  337 13 988
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -10 947 - 865 - 40 - 126 -11 978
Balanse 31. mars 2019 103 949 9 622 1 880 4 650 120 100

 

Konsern Utlån gjenstand for nedskriving Utlån til virkelig verdi over resultat Total
Brutto utlån -Totalt Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3
Balanse 1. januar 2019 103.494 10.829 1.683 4.467 120.473
Overført til Trinn 1 2.712 -2.665 -47 0 -
Overført til Trinn 2 -3.865 3.953 -88 0 -
Overført til Trinn 3 -126 -402 527 0 -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -4.553 -441 -53 -133 -5.180
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 58.443 2.164 524 1.022 62.153
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -46.963 -3.082 -396 -678 -51.119
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -2 -6 -41 0 -49
Balanse 31. desember 2019 109.140 10.350 2.110 4.677 126.277

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN