4. kvartal 2020

 

 • Resultat før skatt 2.378 millioner kroner (3.081 millioner)
 • Resultat 1.978 millioner kroner (2.563 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 10,0 prosent (13,7 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,3 prosent (17,2 prosent)
 • Vekst i utlån 9,0 prosent (4,7 prosent) og innskudd 13,5 prosent (6,6 prosent) siste 12 måneder
 • Vekst i utlån til personkunder var på 8,2 prosent siste 12 måneder (6,4 prosent) og utlån til personkunder utgjør 68 prosent (69 prosent) av totale utlån
 • Vekst i utlån til næringsliv var på 10,6 prosent siste 12 måneder (1,1 prosent)
 • Tap på utlån og garantier 951 millioner kroner (299 millioner), 0,54 prosent (0,18 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 8,87 kroner (12,14). Bokført verdi per egenkapitalbevis 94,71 kroner (90,75)

Resultat i fjerde kvartal 2020 

 • Resultat før skatt 554 millioner kroner (469 millioner)
 • Resultat 450 millioner kroner (346 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 8,9 prosent (7,1 prosent)
 • Vekst i utlån 1,9 prosent (1,4 prosent) og vekst i innskudd 2,2 prosent (2,7 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 1,6 prosent i kvartalet (2,0 prosent), 0,6 prosentpoeng lavere enn i tredje kvartal. Utlån til næringslivet økte med 2,5 prosent (0,3 prosent) som var 0,5 prosentpoeng lavere enn i tredje kvartal
 • Netto resultat eierinteresser 117 millioner kroner (8 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter 53 millioner kroner (8 millioner)
 • Tap på utlån 242 millioner kroner (103 millioner), 0,54 prosent (0,25 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,99 kroner (1,60 kroner)
Nettfont_collage_Q1-2020
© SpareBank 1 SMN