4. kvartal 2018

Overskudd på 2.090 millioner kroner

 • Resultat før skatt 2.450 millioner kroner (2.279 millioner)
 • Resultat 2.090 millioner kroner (1.828 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 12,2 prosent (11,5 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 14,6 prosent (14,6 prosent)
 • Vekst i utlån 7,8 prosent (8,2 prosent) og innskudd 5,4 prosent (13,9 prosent)
 • Andel privatmarkedslån 67 prosent (66 prosent)
 • Tap på utlån og garantier 263 millioner kroner (341 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 9,97 kroner (8,71). Bokført verdi per egenkapitalbevis 83,87 kroner (78,81), inklusive foreslått utbytte for 2018

Fjerde kvartal 2018

 • Resultat før skatt 513 millioner kroner (678 millioner)
 • Resultat 401 millioner kroner (553 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 9,0 prosent (13,4 prosent)
 • Tap på utlån og garantier 67 millioner kroner (78 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,90 kroner (2,63 kroner)
© SpareBank 1 SMN